مال اندک، وسیله دل آسودگی

۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰۹:۵۶:۴۱

امام صادق عليه السلام در حدیثی که در کتاب مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل نقل شده در خصوص دل آسودگی فرمودند...

مال اندک، وسیله دل آسودگی

امام صادق عليه السلام:

طَلَبْتُ‏ فَرَاغَ‏ الْقَلْبِ‏ فَوَجَدْتُهُ فِي قِلَّةِ الْمَال

دل آسودگی را جست و جو نمودم، آن را در داشتن مال اندک دیدم.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص 174