نیکی به والدین و خشنودی خداوند

۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۲:۲۸:۵۶

امام صادق عليه السلام در حدیثی که در کتاب مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل نقل شده در خصوص نیکی به والدین و خشنودی خداوند فرمودند...

نیکی به والدین و خشنودی خداوند

امام صادق عليه السلام:

طَلَبْتُ رِضَى اللَّهِ فَوَجَدْتُهُ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْن

خشنودی خداوند را طلب کردم، آن را در نیکویی با پدر و مادر جستم.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص 174

ارسال نظر