واقعه فخ یادآور حادثه کربلا/ فیلم حضور دانشجویان عمره گزار در مزار شهدای فخ

۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۳:۳۳:۰۲

یکی از مکان هایی که در زمان اعزام های عمره؛ دانشجویان از آن بازدید و آن را زیارت می کردند شهدای فخ بود .در ادامه فیلم حضور دانشجویان عمره گزار در این منطقه را مشاهده می کنید.

شهدای فخ، عده ای از سادات حسنی هستند که در نبرد با عباسیان به شهادت رسیدند.
حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب، در سال ۱۶۹ هجری، قیامی را بر ضد هادی عباسی (خلافت از ۱۶۹ ـ ۱۷۰) در منطقه فخ از شهر مکه ترتیب داد. وی قیامش را در مدینه آغاز کرد و پس از تسلط بر این شهر، از آنجا که زمان حج نزدیک بود، همراه سیصد تن از شیعیان و نزدیکانش به سوی مکه حرکت کرد. وی در منطقه فخ با سپاه عباسیان مواجه شد و در نبردی که صورت گرفت به شهادت رسید. همراه وی شمار دیگری از سادات حسنی نیز به شهادت رسیدند.
در حال حاضر این مقبره در خیابان شهدا قرار دارد که تمامی آن منطقه را به نام منطقه شهدا می شناسند و این نام هم دقیقا به خاطر شهادت شهید فخ در آنجاست. یک خیابان فرعی از خیابان شهدا به فاصله نزدیکی از تقاطع شهدا ـ تنعیم به سمت مقبره می رود. مقبره مزبور در پایین کوهی قرار گرفته که اکنون یک سمت آن مقبره و سمت دیگر آن میدان فوتبال است. این مقبره به عبارتی در پشت مسجد البوقری واقع است.
یکی از مکان هایی که در زمان اعزام های عمره دانشجویان از آن بازدید و آن را زیارت می کردند شهدای فخ بود .در ادامه فیلم حضور دانشجویان عمره گزار در این منطقه را مشاهده می کنید.