دانشجوی عمره گزار :
اعجاز قرائت زیارت آل ياسين و دعوت شدنم به سفر عمره...

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۴۴:۲۲

در نوروز سال ۹۱ جهت بازديد از اقوام به شهر يزد سفر كرده بوديم. يك روز چهارشنبه جلسه دعاي زيارت آل ياسين در منزل پدربزرگ برقرار بود و ما شركت كرديم...

در نوروز سال 91 جهت بازديد از اقوام به شهر يزد سفر كرده بوديم. يك روز چهارشنبه جلسه دعاي زيارت آل ياسين در منزل پدربزرگ برقرار بود و ما شركت كرديم. بسيار جذاب و شيوا بود. البته در بعضي از مواقع زيارت آل ياسين را با صداي آقاي فرهمند از طريق سيستم صوتي ماشين گوش كرده بودم ولي حضور در جلسه زيارت آل ياسين بسيار جذاب و گوارا بود.

سخنران جلسه گفت كه هركس بتواند 40 هفته و هر هفته يكبار اين زيارت(زيارت آل ياسين) را قرائت كرده و احياكننده آن باشد يعني نه اينكه به تنهايي بخواند، اهل خانواده، برادر، خواهر و... را به خواندن اين زيارت ترغيب كند هرچه بخواهد از جمله سفر به عتبات و يا حج عمره نصيب او مي‌گردد. ما نيز چنين كرديم.

بار اول قرار بود در خردادماه به اين سفر معنوي مشرف شويم ولي به نظر خودم چون 40 بار قرائت زيارت آل ياسين كامل نشده بود به دلايل مختلف اين سفر نصيب ما نشد ولي با تمام شدن اين جلسه زيارت آل ياسين در ديماه؛ با توجه به اينكه هزينه سفر نيز تقريباً سه برابر شده بود و ما اصلاً حتي پول مبلغ اوليه را نيز به عنوان پس‌انداز نداشتيم ولي از آنجا كه هرچه خداوند بخواهد انجام مي‌شود، به ناگاه به درخواست وام 8 ماه قبل من از دانشگاه؛ جواب مثبت داده شد و توانستيم با آن وام قرض‌الحسنه به اين سفر معنوي دعوت و مشرف شويم.

محمدجواد حاجي قاسمي از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

ارسال نظر