همیاران لبیک می نویسند؛
ضامنم می شوید کبوترانه هوای حرمتان را طواف کنم ؟

۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۲:۲۷:۲۸

غربت دنیا اسیرم کرده!نگاهم کنید که قدم های زائرانتان را طواف کنم و از عطر شما نفس بکشم.بازیچه غریب بازی های دنیا شده ام!کاش ضامنم شوید ،کبوتری بشوم جَلد حرمتان...

آهو نشدم، اما دست های بسته ام خالیست و دلم ،چشم دوخته به گنبد طلای شما و صدایتان می زند:« یا سریع الرضا...»توی دام دنیا،غریب افتادم!ضامنم می شوید کبوترانه هوای حرمتان را طواف کنم ؟

یا سریع الرضا، ببخش بر ما که جز دعا و اشکمان که تصویر ضریحت تویش افتاده، و امیدمان به شما، سرمایه ای نداریم!یا امام رضا!دست های خالی مان را ببین، ببخش ، در راه خدا...

*

می گویند امام ها، همه مهربانند و شما رافتتان جور دیگری حس می شود،آقا جان!دلم جامانده لا به لای فرش های قرمز، بین پر کبوتر ها، و توی تار و پود پارچه سبز گره زده به پنجره فولاد!

دلم را جا گذاشتم توی بسته های تبرکی نمک ،دست خادمانت و سایه صحن ها و خنکی آب سقاخانه،دل بسته ام به صدای نقاره ها،اشک ریختن پای گنبد طلای شما و صدای صلوات توی ضریح،می شود ضامنم شوید ؟

غربت دنیا اسیرم کرده!نگاهم کنید که قدم های زائرانتان را طواف کنم و از عطر شما نفس بکشم.بازیچه غریب بازی های دنیا شده ام!کاش ضامنم شوید ،کبوتری بشوم جَلد حرمتان...

سوسن محمدی،همیار لبیک

ارسال نظر