هلا بیکم یا زوار الحسین (ع)...

۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۴۰:۰۳

این جا زمین مقدس کربلا است، اینجا قبله عاشقان و کعبه عارفان است، کودک پیر و جوان تفاوتی ندارد هر که آمده دعوت شده و نامش را نوشته‌اند، در راه «نوحو علی الحسین» سر می‌دهد.

این جا زمین مقدس کربلا است، اینجا قبله عاشقان و کعبه عارفان است، کودک پیر و جوان تفاوتی ندارد هر که آمده دعوت شده و نامش را نوشته‌اند، در راه «نوحو علی الحسین» سر می‌دهد و قدم‌ها اگرچه خسته ولی محکم برداشته می‌شود.

فرشتگان فوج فوج برای عرض خوش آمدگویی به زوار اربعین امام حسین(ع) مشرف شده و "هلا بیکم یا زوار" سر می‌دهند، هر که را می‌بینی لباس نوکری به تن کرده و خود را وقف محضر بلندمرتبه شاهی می‌داند. پهلو به پهلو خیمه‌ای به پا کرده‌اند و با دارو ندارشان به زوارالحسین خدمت می‌کنند، هر که کاری می‌کنند برای حسین(ع)

یکی طعام می‌دهد برای حسین(ع)، یکی چای می‌دهد برای حسین(ع)، یکی خانه‌اش را مهمانسرای زوار می‌کند؛ اما همه یک چیز می‌گویند: "فقط برای حسین(ع) ". چنان کامشان پر از "احلی من العسل" شده که زندگی‌شان را وقف زائران می‌کنند؛ اینگونه بگویم، اینجا سود با زیان است. هر که بیش گذاشت، بیش می‌برد.

راه اگرچه طولانی ولی پر از حبیب است، نه خسته‌ات می‌کند و نه از عزمت می‌کاهد، بلکه هر لحظه آتش وصال را در سینه‌ات فزونی می‌بخشد. قدم که بلند کنی، آسمان سلامت کند و قدم که بگذاری، زمین سلامت می‌کند، از هر دیاری با هر زبان و عقیده‌ای به خاک این سرزمین چنگ می‌زنند، تا شهد شیرین وصال را بچشند.

هر کجا را که ببینی، سالکی سیر می‌کند، از ابراهیم نبی تا مهدی موعود تا سلمان و جابر همه زائر هستند، از بارگاه ولی خدا تا محضر خون خدا سیل خروشان زائران و خادمان لحظه‌ای سکون نداشته و مدام با شور و اشتیاقی وصف ناشدنی صحنه‌ای جدید از تجلی کرامت و مهربانی خلق می‌کنند.

پرچم‌ها برافراشته شده، دود اسپند و فریاد لبیک یا حسین، خیمه‌های خدمتگذاری و سینه‌های عاشق همه گوشه‌ای از این ضیافت با شکوه است که از چشمه جوشان ولایت نجف به دریای بی‌کران شهادت کربلا ختم می‌شود.

اما در کنار این تلبور آزادگی و کرامت در طول تاریخ نااهلانی بودند و هستند که با تکیه بر تفکر شوم اموی حتی گاهی با برافراشته کردن پرچم خون خواهی حسین(ع) تلاش دارند که باری دیگر سعادت دنیا و آخرت خود را با گندم ری معاوضه کنند. ولی هر بار سرنوشتی جز سرنوشت عمر سعد نصیبشان نشده است.

این نابخردان از دیرباز تلاش داشتند که راه بر زائران حسین بن علی(ع) بسته یا شرایط را بر آن‌ها سخت کنند اما هر بار هر چه تلاش کردند، راه بیشتر از پیش برای زائران سهل شد، امروز نیز سعی دارند با اختلاف‌افکنی میان ملت‌ها با استفاده از امکانات ارتباط جمعی و رسانه ترس بر دل زائران اربعین حسینی انداخته و شرایط سفر را برای آن‌ها دشوار سازند.

اما سیل خروشان عاشقان این داغ را بر دل آن‌ها خواهد گذاشت و تاریخ باری دیگر مهر باطل خود را بر پیشانی سیاه آن‌ها خواهد کوبید، بار دیگر بر آن‌ها ثابت خواهد شد که عشق حسین(ع) برادری‌ها را محکم و پیمان‌ها را استوار می‌سازد و هر فتنه و پلیدی را درهم می‌کوبد؛ این راه نخواهد گذاشت که تفرقه به جای وحدت و همدلی راهی بر دل زائران و خادمین پیدا کند؛ کل الخیر فی الباب الحسین و هر سیاهی و پلیدی به این خانه غریبه است.

ارسال نظر