زائر دانشجو در کربلای معلی گفت:
نام حسین(ع)،تحمل گرمای کربلا را برای کودکم آسان کرد

۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۴:۰۹:۱۸

از ثبت نام تا اعزام به عتبات، دلهره و نگرانی سختی راه و گرمی هوا ، برای همراه کردن کودکم دراین مسیر مرا آزار می داد، اما نام حسین(ع)،آرام بخش کودکم شد.


گفتگو با زهرا کیانی دانشجوی معماری از استان یزد

وقتی که ثبت نام کردم و برایم پیامک آمد که شما زائر اصلی انتخاب شدید ابتدا خیلی خوشحال شدم ولی وقتی به گرمای مردادماه کربلا فکر کردم، کمی انگیزه ام برای آمدن به عتبات کم شد، چون فرزندم کوچک است ، می ترسیدم در این راه اذیت شود.خیلی ها که به این سفرمشرف نشده بودند، به من می گفتند کار اشتباهی می کنی که فرزندت را با خودت همراه می بری!.

همسرم هم مثل من تا به حال به این زیارت مشرف نشده بود و تجربه ای نداشت، ولی خیلی مایل به آمدن به عتبات عالیات بود چون در ایام عرفه برگزیده شده بودیم.

مشورت های زیادی با اقوام و دوستان کردیم، کسانی که به این سفر آمده بودند می گفتند سخت نگیر، قطعا امام حسین (علیه السلام، شما را انتخاب و دعوت کرده و در این زیارت شما را کمک خواهند کرد.

نام امام حسین(ع) که می آمد دلم آرم می گرفت، به همسرم می گفتم نمی دانم چه حسی است که وقتی اسم آقا سیدالشهدا (علیه السلام) می آید همه گرما و سختی راه برایم آسان می شود.

راهی سفرشدیم، در فرودگاه روحانی کاروان حدیثی خواند و گفت:« خداوند متعال زائر امام حسین (علیه السلام) و اهلش را حفظ می کند تا به خویشانش باز گردد و وقتی روز قیامت شد خداوند متعال حافظ او خواهد بود».

همان جا بود که فکر سختی سفرکلا از ذهنم بیرون آمد. به کربلا رسیدم خیلی خوشحال بودم و هم ناراحت! خوشحالی ام بابت این بود که رسیده بودم کربلا، ولی ناراحتی ام به این دلیل بود که داشتم تصمیم اشتباه می گرفتم که خودم را از بهشت امام حسین(ع) دور می کردم.

وقتی جلوی باب قبله امام حسین (علیه السلام) فرزندم را آرام می دیدم، هزار مرتبه خدا را شکر کردم که حضرت، فرزندم را کربلایی کرد.

درادامه گزارش تصویری ازاعزام متاهلین به همراه کودکانشان در دوره بیست و یکم را ببینید.

ارسال نظر