ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
جلسات آموزشی عتبات،ویژه دانشگاهیان استان تهران آغازشد

۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۴:۱۹:۴۳ - بازدید: ۱۷۹۸

جلسات آموزشی ویژه زائرین دانشگاهی عتبات استان تهران از ۱۰مرداد ماه سال ۹۶در تهران آغاز بکار کرد و تا آبان ماه۹۶ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لبیک،جلسات آموزشی ویژه زائرین دانشگاهی عتبات استان تهران از 10مرداد ماه سال 96در تهران آغاز بکار کرد و تا آبان ماه۹۶ادامه خواهد داشت.

برای کاروان های دانشگاهی یک جلسه آموزشی در نظر گرفته شده است که در این جلسات در خصوص آداب زیارت و مسائل اجرایی توضیح داده خواهد شد.

این کلاس ها به منظور آمادگی زائرین با احکام ، آداب زیارت و مسائل اجرایی سفر برنامه ریزی شده است، لذا حضور دانشگاهیان زائر در آن ضروری است.

زمان برگزاری جلسات آموزشی تهران به تدریج و بر اساس تاریخ اعزام از سایت لبیک و همچنین توسط مدیر کاروان به اطلاع زائرین محترم خواهد رسید.زائرین دیگر استان ها نیز می توانند زمان بندی جلسه آموزشی خود را از صفحه اخبار استان ها در سایت لبیک پیگیری نمایند.

اولین جلسه آموزشی در تهران روز سه شنبه 10 مرداد ماه به مدیریت علی اصغر قربانی در ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد.

گفتنی است، کلاس های آموزشی معمولا یک هفته قبل از اعزام برگزار می شود و بسته های فرهنگی نیز در این جلسات به زائرین گرامی تقدیم خواهد شد.

جدول برنامه ریزی کلاس های آموزشی تهران در هفته جاری به شرح زیر است و تاریخ برگزاری جلسات بقیه کاروان ها به تدریج در این صفحه به زائرین گرامی استان تهران اطلاع رسانی خواهد شد:

کاروان اعزامی 17 مرداد / جلسه روز سه شنبه 10 مرداد ساعت 16:30 به مدیریت علی اصغر قربانی/برگزار شد

کاروان اعزامی 19 مرداد/جلسه روز یک شنبه 15 مرداد ساعت 17:30 به مدیریت علی امینی/برگزار شد

کاروان اعزامی 19 مرداد/جلسه روز یک شنبه 15 مرداد ساعت 16:00 به مدیریت مهدی امیری/برگزار شد

کاروان اعزامی 23 مرداد/جلسه روز دوشنبه 16 مرداد ساعت 16:30 به مدیریت سید حمید رضا حسینی/برگزار شد

کاروان اعزامی 22 مرداد/جلسه روز دوشنبه 16 مرداد ساعت 16:30 به مدیریت حبیب الله کشتکار ملکی/برگزار شد

کاروان اعزامی 22 مرداد/جلسه روز چهارشنبه 18 مرداد ماه ساعت 17:30 به مدیریت ایرج رفیعی/برگزار  شد

کاروان اعزامی 23 مرداد/جلسه روز چهارشنبه 18 مرداد ماه ساعت 16:00 به مدیریت ماشاءالله همای فرد/برگزار  شد

کاروان اعزامی 27 مرداد/جلسه روز شنبه 21 مرداد ماه ساعت 15:30 به مدیریت علی جزایری مقدس/برگزار شد

کاروان اعزامی 24 مرداد/جلسه روز شنبه 21 مرداد ماه ساعت 17:30 به مدیریت حسن قاسمی/برگزار شد

کاروان اعزامی 26 مرداد/جلسه روز یک شنبه 22 مرداد ماه ساعت 16:00 به مدیریت عبدالحسین ارجمند زاده /برگزار  شد

کاروان اعزامی 26 مرداد/جلسه روز سه شنبه ساعت 15:30 به مدیریت شهریار مرادی/برگزار شد

کاروان اعزامی 4 شهریور/جلسه روز سه شنبه ساعت 17:30 به مدیریت امیر حری/برگزار  شد

کاروان اعزامی 2 شهریور/جلسه روز سه شنبه 24 مرداد ماه ساعت 16:00 به مدیریت رضا رستگار /برگزار  شد

کاروان اعزامی 30 مرداد/جلسه روز چهارشنبه 25 مردادماه ساعت 17:30 به مدیریت محمد کریم امرایی/برگزار شد

کاروان اعزامی 4 شهریور/جلسه روز یک شنبه 29 مرداد ماه ساعت 16:00 به مدیریت سیدضیاءالدین قدسی پور/برگزار شد

کاروان اعزامی 7شهریور/جلسه روز سه شنبه 31 مردادماه ساعت 16:00 به مدیریت حسین اختری/برگزار  شد

کاروان اعزامی 5 شهریور/جلسه روز سه شنبه 31 مرداد ماه ساعت 17:30 به مدیریت حمید رضا خزائی/برگزار شد

کاروان اعزامی 10 شهریور /جلسه روز شنبه 4 شهریور ماه ساعت 15:30 به مدیریت مصطفی محمدی برگزار شد

کاروان اعزامی 14 شهریور /جلسه روز شنبه 11 شهریور ماه ساعت 16:00 به مدیریت محمد حسن صداقتی

کاروان اعزامی 16 شهریور /جلسه روز یک شنبه 12 شهریور ماه ساعت 15:30 به مدیریت علی اصغر غیرتی 

کاروان اعزامی 18 شهریور /جلسه روز یک شنبه 12 شهریور ماه ساعت 17:30 به مدیریت حسن خسروی تازه 

کاروان اعزامی 18 شهریور /جلسه روز دوشنبه 13 شهریور ماه ساعت 16:00 به مدیریت محمدعلی جم 

کاروان اعزامی 21 شهریور /جلسه روز سه شنبه 14 شهریور ماه ساعت 16:00 به مدیریت مجید خسروان

کاروان اعزامی 20 شهریور /جلسه روز یک شنبه 19 شهریور ماه ساعت 16:00 به مدیریت عباس سزاوار زینتی

کاروان اعزامی 21 شهریور/جلسه روز یک شنبه 19 شهریور ماه ساعت 14:00 به مدیریت امیرحسین یزدانی

کاروان اعزامی 24 شهریور /جلسه روز دوشنبه 20 شهریور ماه ساعت 16:00 به مدیریت محمدجواد مومن زاده 

کاروان اعزامی 24 شهریور/جلسه روز یک شنبه 19 شهریور ماه ساعت 17:30 به مدیریت روح الله لطفی زاد 

کاروان اعزامی 28 شهریور/جلسه روز سه شنبه 21 شهریور ماه ساعت 16:00 به مدیریت شکرالله حافظی

کاروان اعزامی 31 شهریور /جلسه روز چهارشنبه 22 شهریور ماه ساعت 16:00 به مدیریت حمید قربانعلی وکیلی

کاروان اعزامی 1 مهر/جلسه روز یک شنبه 26 شهریور ماه ساعت 16:00 به مدیریت سیدعلی میرهاشمی 

کاروان اعزامی 4 مهر/جلسه روز دوشنبه 27 مهر ماه ساعت 16:00 به مدیریت محمد رضا پیامی فر

کاروان اعزامی 6 مهر/جلسه روز سه شنبه 28 شهریور ماه ساعت 17:00 به مدیریت مجتبی شیخی 

کاروان اعزامی 6 مهر/جلسه روز شنبه 1 مهر ماه ساعت 16:00 به مدیریت ماشاءاله همای فرد 

کاروان اعزامی 8 مهر/جلسه روز یک شنبه 2 مهر ساعت 16:00 به مدیریت مهدی معصومی

کاروان اعزامی 9 مهر/جلسه روز یک شنبه 2 مهر ساعت 17:30 به مدیریت داود کبریایی

کاروان اعزامی 9 مهر/جلسه روز چهارشنبه 5 مهر ساعت 14:00 به مدیریت ایرج رفیعی 

کاروان اعزامی 11 مهر/جلسه روز سه شنبه 4 مهر ساعت 16:00 به مدیریت مهدی روغنی

کاروان اعزامی 15 مهر/جلسه روز چهارشنبه 5 مهر ساعت 15:30 به مدیریت حسین سوری

کاروان اعزامی 16 مهر/جلسه روز دوشنبه 10 مهر ساعت 16:00 به مدیریت فریبرز جهانگیری

کاروان اعزامی 18 مهر/جلسه روز سه شنبه 11 مهر ساعت 16:00 به مدیریت یاسر برخورداری

کاروان اعزامی 18 مهر/جلسه روز چهارشنبه 12 مهر ساعت 16:30 به مدیریت محمد رضا رضایی

کاروان اعزامی 20 مهر/جلسه روز یک شنبه 16 مهر ساعت 15:30 به مدیریت سیدرضا قریشی

کاروان اعزامی 21 مهر/جلسه روز دوشنبه 17 مهر ساعت 16:00به مدیریت حسین امینی

کاروان اعزامی 25 مهر/جلسه روز شنبه 15 مهر ساعت 16:30 به مدیریت مهدی آشتیانی 

کاروان اعزامی 25 مهر/جلسه روز شنبه 15 مهر ساعت 16:30 به مدیریت حسن صادقی خواه 

کاروان اعزامی 27 مهر/جلسه روز چهارشنبه 19 مهر ساعت 16:00 به مدیریت علیرضا قاسم پور

کاروان اعزامی 28 مهر/جلسه روز شنبه 22 مهر ساعت 16:00 به مدیریت حسین اله یار

کاروان اعزامی 27 مهر/جلسه روز چهارشنبه 19 مهر ساعت 16:00 به مدیریت علیرضا قاسم پور

کاروان اعزامی 29 مهر/جلسه روز پنج شنبه 20 مهر ساعت 10:00 به مدیریت پیمان اخوان 

کاروان اعزامی 29مهر/جلسه روز چهارشنبه 26 مهر ساعت 15:30 به مدیریت ابراهیم حسینیان نائینی

کاروان اعزامی 30 مهر/جلسه روز یک شنبه 23مهر ساعت 15:30 به مدیریت داود رضایی

کاروان اعزامی 1 آبان/جلسه روز یک شنبه 23 مهر ساعت 14:00 به مدیریت ابراهیم آقابابایی

کاروان اعزامی 2 آبان/جلسه روز سه شنبه 25 مهر ساعت 15:00 به مدیریت مصطفی نیک بخت

کاروان اعزامی 4 آبان/جلسه روز شنبه 29 مهر ساعت16:00 به مدیریت محسن فصیحی

کاروان اعزامی 5 آبان/جلسه روز دوشنبه 1 آبان ساعت16:00 به مدیریت مسعود فخاری

کاروان اعزامی 5 آبان/جلسه روز چهارشنبه 3 آبان ساعت 16:00 به مدیریت مصطفی میردامادی

کاروان اعزامی 6 آبان/جلسه روز دوشنبه 1 آبان ساعت 16:00 به مدیریت ناصر شکیب مهر

ارسال نظر