ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
نشریه زمزم ۳۲

۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۰:۴۳:۲۴ - بازدید: ۲۵۸۵

سی و دومین شماره نشریه زمزم منتشر و برای زائران عتبات ارسال گردید.