شهداى احد

شهداى احد

1- حمزة بن عبدالمطّلب‏

حمزه عموى پيامبر اسلام. او از شجاعان عرب بود و در جنگ بدر شركت داشت و شيبه قهرمان قريش و تعداد

ديگرى از آنان را از پاى درآورد. وى در جنگ احد نيز فداكارى‏هاى بسيار نمود و سرانجام توسط «وحشى» به شهادت رسيد. پس از شهادتش، هند همسر ابوسفيان سينه حمزه را شكافت و جگر او را بيرون آورد و زير دندانهايش گذاشت، و نيز جنازه‏اش را مثله كردند.

پيامبر صلى الله عليه و آله با ديدن اين منظره به شدت گريست و عباى خود را روى او انداخت.

حمزه‏رااسداللَّه، اسدرسول اللَّه و سيد الشهدا لقب دادند.

2- حنظله غسيل الملائكه‏

حنظله فرزند ابى عامر است. پدرش از دشمنان پيامبر و از عناصر بدخواه اسلام و از پايه‏گذاران مسجد ضرار بود،ليكن حنظله مسلمانى شايسته و با فضيلت بود، شبى كه فرداى آن جنگ احد اتفاق افتاد مراسم عروسى حنظله برگزار شد، پس از رسيدن دستور جهاد، از پيامبر صلى الله عليه و آله يك شب را اجازه گرفته، روز بعد به ميدان نبرد آمد و با رشادت كامل شمشيرى به طرف ابوسفيان رها كرد ليكن به او اصابت ننمود و سپس بر اثر نيزه دشمن از پاى درآمد و در سن حدود 24 سالگى به شهادت رسيد. پيامبر گرامى فرمود: من مشاهده كردم كه فرشتگان حنظله را غسل مى‏دادند و از اين رو به «حنظله غسيل الملائكه» معروف شد.

3- عمرو بن جموح‏

وى چهار پسر خود را براى دفاع از اسلام به جبهه فرستاد و با اين كه خويشاوندانش او را از شركت در جنگ منع مى‏كردند و پاى او نيز لنگ بود و جهاد از او برداشته‏شده بود، در عين حال خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و آرزوى شهادت كرد. پيامبر فرمود: خدا تو را معذور داشته است، ليكن او اصرار كرد و سرانجام پيامبر اجازه داد. موقع بيرون آمدن دعا مى‏كرد:

«اللَّهُمَّ ارْزُقْني الشَّهادَةَ وَ لاتَرُدَّني الى‏ أَهْلِي»

؛ «خدايا! توفيق ده در راه تو كشته شوم و به خانه باز نگردم.» سرانجام وى در نبردى قهرمانانه به شهادت رسيد.

4- مصعب بن عمير

وى از اشراف زادگان مكه بود كه به پيامبر صلى الله عليه و آله ايمان آورد. در سال دوازدهم بعثت با آن حضرت بيعت كرد و از سوى رسول خدا صلى الله عليه و آله به عنوان مبلّغ به مدينه اعزام شد و توانست گروه بسيارى از مردم مدينه را به اسلام دعوت كند. قد و قامتى چونان پيامبر صلى الله عليه و آله داشت و تا لحظه شهادت در سن 42 سالگى به اسلام و رسول خدا صلى الله عليه و آله وفادار بود.[1]

5- عبداللَّه بن جَحْش‏

عبداللَّه در مكه به پيامبر ايمان آورد، به حبشه هجرت كرد، سپس به مدينه مهاجرت نمود، خواهرش زينب بنت جحش است كه به همسرى رسول خدا صلى الله عليه و آله درآمد. وى درحالى كه بيش از چهل سال نداشت، در احد به شهادت رسيد.

6- شَمّاس بن عثمان‏

وى از مهاجران به حبشه و مدينه و از مجاهدان بدر و احد بود. در احد مجروح شد و او را به خانه رسول خدا صلى الله عليه و آله آوردند. ليكن مداوا مؤثر واقع نشد و به شهادت رسيد.

پيامبر دستور داد جنازه او را به احد برگردانده، در كنار ديگر شهدا دفن كردند. شماس هنگام شهادت 34 سال بيشتر نداشت.

7- عمرو بن مُعاذ

8- حارث بن انس‏

9- عُمارة بن زياد

10- سَلَمَة بن ثابت‏

11- عمرو بن ثابت بن وَقْش‏

12- ثابت بن وَقْش‏

13- رفاعة بن وقش‏

14- حسيل بن جابر

15- ابوحذيفه يمان‏

16- صيفى بن قيظى‏

17- حَباب بن قيظى‏

18- عَبّاد بن سهل‏

19- حارث بن أوْس بن معاذ

20- إياس بن أوس‏

21- عُبيد بن تيّهان‏

22- حبيب بن يزيد

23- يزيد بن حاطب‏

24- ابوسفيان بن حارث‏

25- قيس بن زبيده‏

26- مالك بن أمه‏

27- انيس بن قتاده‏

28- ابوحَيَّة بن عمرو

29- عبداللَّه‏بن جبير (فرمانده تيراندازان در تپه رمات)

30- خيثمة بن خيثمه‏

31- عبداللَّه بن سَلمَه‏

32- سُبيع بن حاطب‏

33- عمرو بن قيس‏

34- قيس بن عمرو

35- ثابت بن عمرو

36- عامر بن مخلّد

37- مالك بن اياس‏

38- ابوهبيرة بن حارث‏

39- عمرو بن مُطرف‏

40- اوس بن ثابت (برادر حسان بن ثابت)

41- انس بن نَضْر

42- قيس بن مخلّد

43- سليم بن حارث‏

44- نعمان بن عبد عمرو

45- خارجة بن زيد

46- سعد بن ربيع‏

47- أوس بن ارقم‏

48- مالك بن سنان (پدر ابوسعيد خدرى)

49- سعيد بن سُوَيد

50- عتبة بن ربيع‏

51- ثعلبة بن سعد

52- ثقف بن فَروة

53- عبداللَّه بن عمرو

54- ضَمْره‏

55- نَوفَل بن عبداللَّه‏

56- عباس بن عباده‏

57- نعمان بن مالك‏

58- مجذّر بن ذياد بَلَوى‏

59- عبادة بن الحساس‏

60- رفاعة بن عمرو

61- عبداللَّه بن عمرو بن حرام‏

62- عمرو بن جَموح‏

63- خلاد بن عمرو بن جَموح‏

64- ابوايمن‏

65- سليم بن عمرو

66- عنتره‏

67- سهل بن قيس‏

68- ذَكْوان بن عبدقَيس‏

69- عبيد بن معلى‏

70- مالك بن ثميله‏

71- حارث بن عدى‏

72- اياس‏

73- اياس بن عدى‏

74- عمرو بن اياس‏[1]احد، ص: 15

ارسال نظر