اعزام ششمین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیست و یکم اعزام ها

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۴:۳۵:۰۵

شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان مازندران اعلام کرد: صبح جمعه، مورخ۹۸/۷/۵ ششمین کاروان عتبات دانشگاهیان استان بصورت زمینی راهی عتبات عالیات شد.

ادامه مطلب ...

اعزام پنجمین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیست و یکم اعزام ها

۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۴:۴۲:۳۵

شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان مازندران اعلام کرد: صبح دوشنبه، مورخ۹۸/۷/۱ پنجمین کاروان عتبات دانشگاهیان استان از ایستگاه پروازی تهران راهی عتبات عالیات شد.

ادامه مطلب ...

اعزام چهارمین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیست و یکم اعزام ها

۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳:۵۶:۰۸

شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان مازندران اعلام کرد: صبح سه شنبه، مورخ۹۸/۶/۱۹ چهارمین کاروان عتبات دانشگاهیان استان از ایستگاه پروازی تهران راهی عتبات عالیات شد.

ادامه مطلب ...

اعزام سومین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیست و یکم اعزام ها

۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۰:۴۳:۳۸

شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان مازندران اعلام کرد: صبح سه شنبه، مورخ۹۸/۶/۵ سومین کاروان عتبات دانشگاهیان استان از ایستگاه پروازی تهران راهی عتبات عالیات شد.


ادامه مطلب ...