ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
اعزام یازدهمین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها

۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰۸:۵۱:۱۱

یازدهمین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها، بصورت هوایی روز چهارشنبه ۱۴ فروردین ماه به کربلای معلی اعزام شد.

ادامه مطلب ...

اعزام دهمین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها

۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۴:۰۶:۴۰

دهمین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها، بصورت هوایی روز چهارشنبه ۲۹ اسفندماه به کربلای معلی اعزام شد.

ادامه مطلب ...

اعزام نهمین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها

۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۰:۱۰:۵۹

نهمین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها، بصورت هوایی روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه به کربلای معلی اعزام شد.

ادامه مطلب ...

اعزام هشتمین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها

۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۱۰:۱۰

هشتمین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها، بصورت هوایی به کربلای معلی اعزام شد.

ادامه مطلب ...