ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
اعزام سیزدهمین و آخرین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم

۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۰:۲۶:۰۱

سیزدهمین و آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها، بصورت هوایی روز چهارشنبه ۱۴ فروردین ماه به کربلای معلی اعزام شد.

ادامه مطلب ...

اعزام دوازدهمین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها

۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳:۰۶:۴۳

دوازدهمین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها، بصورت هوایی روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه به کربلای معلی اعزام شد.

ادامه مطلب ...

اعزام یازدهمین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها

۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰۸:۵۱:۱۱

یازدهمین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها، بصورت هوایی روز چهارشنبه ۱۴ فروردین ماه به کربلای معلی اعزام شد.

ادامه مطلب ...

اعزام دهمین کاروان هوایی عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها

۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۴:۰۶:۴۰

دهمین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران در دور بیستم اعزام ها، بصورت هوایی روز چهارشنبه ۲۹ اسفندماه به کربلای معلی اعزام شد.

ادامه مطلب ...