ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های دوم و سوم اردیبهشت آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز برگزار شد

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۲:۴۲:۳۲

جلسه آموزشی قبل از سفرکاروان دوم و سوم اردیبهشت استان آذربایجان شرقی با حضور زائرین و مسئولین کاروان ها در شبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی کاروان استان آذربایجان شرقی درمسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد

۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳:۲۰:۳۷

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۳۰ فروردین و ۳ اردیبهشت آذربایجان شرقی، در روز چهارشنبه مورخه ۲۸ / ۱/ ۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ قبل از ظهر در مسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان ۲۰ فروردین آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز برگزار شد

۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۲:۱۹:۰۲

جلسه آموزشی قبل از سفرکاروان ۲۰ فروردین استان آذربایجان شرقی با حضور زائرین و مسئولین کاروان ها در شبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی کاروان استان آذربایجان شرقی درمسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد

۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۰:۳۴:۰۷

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان ۲۰ فروردین آذربایجان شرقی، در روز یکشنبه مورخه ۱۸ / ۱/ ۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ قبل از ظهر در مسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب ...