ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۲۹ شهریور استان آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز برگزار شد

۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳:۲۱:۰۰

 جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۲۹ شهریور استان آذربایجان شرقی با حضور زائرین و مسئولین کاروان ها در شبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی کاروان های ۲۹ شهریور استان آذربایجان شرقی درشبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد

۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳:۰۶:۰۴

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۲۹ شهریور آذربایجان شرقی، در روز شنبه مورخه ۲۶/ ۶/ ۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ قبل از ظهر در شبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۱۱ و ۱۵ شهریور آذربایجان شرقی در شبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار شد

۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۸:۳۷:۵۸

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۱۱ و ۱۵ شهریور استان آذربایجان شرقی با حضور زائرین و مسئولین کاروان ها در شبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی کاروان های ۱۱ و ۱۵ شهریور استان آذربایجان شرقی درشبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد

۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۰:۵۸:۲۸

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۱۱ و ۱۵ شهریور آذربایجان شرقی، در روز شنبه مورخه ۹ / ۶/ ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ قبل از ظهر در شبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب ...