جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۵ مهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد

۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۲:۴۴:۲۴

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۵ مهر استان آذربایجان شرقی با حضور زائرین و مسئولین کاروان ها در مسجد دانشگاه آزاد تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی کاروان های ۵ مهر استان آذربایجان شرقی در مسجد دانشگاه آزاد تبریز برگزار خواهد شد

۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۲:۳۲:۲۹

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۵ مهر آذربایجان شرقی، در روز شنبه مورخه ۲/ ۷ /  ۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ قبل از ظهر درمسجد دانشگاه آزاد تبریز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۲۹ شهریور استان آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز برگزار شد

۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳:۲۱:۰۰

 جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۲۹ شهریور استان آذربایجان شرقی با حضور زائرین و مسئولین کاروان ها در شبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی کاروان های ۲۹ شهریور استان آذربایجان شرقی درشبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد

۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳:۰۶:۰۴

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های ۲۹ شهریور آذربایجان شرقی، در روز شنبه مورخه ۲۶/ ۶/ ۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ قبل از ظهر در شبستان مسجد دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب ...