هفتمین جلسه آموزشی قبل از سفر کاروانهای عتبات دانشگاهیان استان لرستان برگزار شد

۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۲:۵۹:۵۷

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان دانشگاهی لرستان روز چهارشنبه ۲۹شهریور ساعت۱۷عصر در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

ششمین جلسه آموزشی قبل از سفر کاروانهای عتبات دانشگاهیان استان لرستان برگزار شد

۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۲:۲۵:۰۷

 جلسه آموزشی کاروان دانشجویی از لرستان عصر روز سه شنبه۲۱شهریور ساعت۱۷:۰۰ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

پنجمین جلسه آموزشی قبل از سفر کاروانهای عتبات دانشگاهیان استان لرستان برگزار شد

۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۰۸:۲۵:۰۳

جلسه آموزشی کاروان لرستان عصر روز یکشنبه۱۲شهریور  در سالن شقایق پژوهشکده تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی قبل از سفر عتبات دانشگاهیان لرستان ویژه کاروان اعزامی ۱۲ شهریور برگزار گردید

۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۰۹:۱۸:۱۷

چهارمین جلسه آموزشی قبل از سفر کاروانهای عتبات دانشگاهیان استان لرستان در دوره هفدهم اعزام ها برگزار گردید.

ادامه مطلب ...