هشتمین جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان های عتبات دانشگاهیان استان لرستان برگزار گردید

۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۱:۴۲:۰۱

جلسه آموزشی قبل از سفر عتبات ویژه دانشگاهیان لرستان، عصرپنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ساعت۱۶:۳۰ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان عتبات دانشگاهیان لرستان برگزار شد/اعزام ۵ فروردین ماه

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰۹:۱۴:۳۵

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان عتبات دانشگاهیان لرستان روز چهارشنبه۲۳ اسفند ماه در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی قبل ازسفر کاروان عتبات دانشگاهیان لرستان برگزار گردید/اعزام ۲۷ اسفندماه

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۸:۳۹:۵۹

جلسه آموزشی قبل از سفر عتبات دانشگاهیان روز سه شنبه۲۲ اسفند ماه ساعت۱۶ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار گردید.


ادامه مطلب ...

جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان عتبات دانشگاهیان لرستان برگزار گردید/اعزام ۱۲ فروردین ماه

۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۱:۰۴:۵۴

 جلسه آموزشی قبل از سفر کاروان لرستان روز  پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت۱۰:۳۰ صبح در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب ...