برگزاری کارگاه عمره گذاران متاهلی

۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۰۹:۳۳:۰۶

روز جمعه مورخ ۱۸/۱۲/۹۱یکی دیگر از کارگاه  های آموزشی قبل از سفر ویژه دانشجویان متاهل عمره گزار استان لرستان در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

کلاس آموزشی قبل از سفر ویژه دانشجویان متاهل(کاروان اول۱۴/۱/۹۲)

۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۰۹:۳۱:۳۰

جلسه آموزشی کاروان متاهلی آذربایجان شرقی برگزار شد.

ادامه مطلب ...

برگزاری کارگاه آموزشی دانشجویان لرستانی...

۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۰۹:۲۲:۲۰

در روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ کارگاه آموزشی قبل از سفر ویژه دانشجویان متاهل عمره گزار استان لرستان در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب ...