ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
بیست و نهمین مسابقه کتابخوانی زمزم

هدایای نفیس فرهنگی توجه:این مسابقه ویژه عمره گزاران سال ۹۲ است که در نیمه اول سال جاری به سرزمین وحی اعزام شده اند. منبع این مسابقه سپیده دم هشت گانه است که برای دانشجویان ارسال شده است.
سی امین مسابقه کتابخوانی زمزم

سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات و دهها هدیه فرهنگی ... توجه:این مسابقه ویژه عمره گزاران سال ۹۳-۹۲ است که اولین مسابقه پیش از سفر است. منبع این مسابقه کتابهای از میقات تا عرفات و فرصت های طلایی عمره است که توسط دفاتر شوراها و رابطین عمره در اختیار زائرین قرار می گیرد.
مسابقه نماز

سهمیه عمره و هدایای فرهنگی ... توجه:این مسابقه ویژه دانشجویان عمره گزار استان تهران است که سال ۹۲ به عمره اعزام شده اند و برندگان آن در همایش لبیک تقدیر خواهند شد.
بیست و هشتمین مسابقه کتابخوانی ویژه نشریه زمزم شماره ۲۱

سهمیه عمره سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و ده ها هدیه فرهنگی دیگر...این مسابقه فقط مختص دانشجویان عمره گزار است. برای پیدا کردن جواب سوالات به نشریه زمزم شماره ۲۱ مراجعه کنید.