ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
مسابقه نشریه زمزم ۲۳

 سهمیه عمرهسهمیه و کمک هزینه عتبات عالیاتکمک هزینه مشهد مقدسو دهها هدیه فرهنگی...
سی و سومین مسابقه کتابخوانی زمزم

هدایای نفیس فرهنگی
مسابقه زمزم شماره ۲۲

سهمیه عمره سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات کمک هزینه مشهد مقدس هدایای فرهنگی
سی و یکمین مسابقه زمزم

ستاد عمره وعتبات دانشگاهیان به برگزیدگان این مسابقه هدایایی نفیس اهدا خواهد نمود. پاسخ پرسش ها را از کتاب های از دریا به دریا و سنت پیامبر(ص) پیدا کنید.مهلت ارسال پاسخ نامه تا پایان فروردین ۹۳ می باشد.پاسخ نامه ها را در مهلت مقرر به آدرس قم - خیابان دورشهر کوچه ۲۸ پلاک۲۱ ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ارسال و یا به صورت اینترنتی در سایت ستاد به نشانی : www.labbayk.ir تکمیل نماییداین مسابقه فقط مختص زائرین سال ۹۳ است.