ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
سی و سومین مسابقه کتابخوانی زمزم

هدایای نفیس فرهنگی
مسابقه زمزم شماره ۲۲

سهمیه عمره سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات کمک هزینه مشهد مقدس هدایای فرهنگی
سی و یکمین مسابقه زمزم

ستاد عمره وعتبات دانشگاهیان به برگزیدگان این مسابقه هدایایی نفیس اهدا خواهد نمود. پاسخ پرسش ها را از کتاب های از دریا به دریا و سنت پیامبر(ص) پیدا کنید.مهلت ارسال پاسخ نامه تا پایان فروردین ۹۳ می باشد.پاسخ نامه ها را در مهلت مقرر به آدرس قم - خیابان دورشهر کوچه ۲۸ پلاک۲۱ ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ارسال و یا به صورت اینترنتی در سایت ستاد به نشانی : www.labbayk.ir تکمیل نماییداین مسابقه فقط مختص زائرین سال ۹۳ است.  
بیست و نهمین مسابقه کتابخوانی زمزم

هدایای نفیس فرهنگی توجه:این مسابقه ویژه عمره گزاران سال ۹۲ است که در نیمه اول سال جاری به سرزمین وحی اعزام شده اند. منبع این مسابقه سپیده دم هشت گانه است که برای دانشجویان ارسال شده است.