ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
کتابخوانی هشت بهشت

مسابقه کتابخوانی هشت بهشت ویژه پذیرفته نشدگان در هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان با ۱۱۰ سهمیه عتبات از ۳۱ تیر در سایت لبیک برگزار می شود.
مسابقه زمزم شماره ۳۰

کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات،کمک هزینه مشهد مقدس و ده ها هدیه نفیس دیگر
مسابقه کتابخوانی زمزم ۲۹

 سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیاتکمک هزینه مشهد مقدسو ده ها هدیه نفیس دیگر...
مسابقه نشریه زمزم ۲۸

سهمیه و کمک هزینه سفربه عتبات عالیاتکمک هزینه سفر به مشهد مقدس و دهها هدیه نفیس دیگر...