ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
هشت بهشت --------- ویژه پذیرفته نشدگان قرعه کشی هجدهمین دوره عتبات

۱۱۰سهمیه عتبات عالیات با قرعه کشی میان شرکت کنندگانی که امتیاز بیشتری آورده اند
مجله زمزم شماره ۳۲

سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات،کمک هزینه مشهد مقدس و هدایای فرهنگی
چراغ راه هدایت؛ ویژه هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان

کتابخوانی هشت بهشت

مسابقه کتابخوانی هشت بهشت ویژه پذیرفته نشدگان در هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان با ۱۱۰ سهمیه عتبات از ۳۱ تیر در سایت لبیک برگزار می شود.