ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
چراغ راه هدایت؛ ویژه هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان

هشت بهشت --------- ویژه پذیرفته نشدگان قرعه کشی هجدهمین دوره عتبات

۱۱۰سهمیه عتبات عالیات با قرعه کشی میان شرکت کنندگانی که امتیاز بیشتری آورده اند
مجله زمزم شماره ۳۲

سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات،کمک هزینه مشهد مقدس و هدایای فرهنگی
چراغ راه هدایت؛ ویژه هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان