قابل توجه پذیرفته شدگان ذخیره؛
تشرف زائر ذخیره منوط به انصراف زائر اصلی است

۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۲:۴۸

مدیر روابط عمومی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:زائرین ذخیره باید تمامی مراحل نهایی کردن ثبت نام و تحویل مدارک را مانند زائرین اصلی انجام دهند.

ادامه مطلب ...

قابل توجه پذیرفته شدگان عمره دانشجویی؛
پاسخ به پرسش های متداول عمره گزاران دانشجو...

۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۵:۰۲

به پرسش هایی که در این قسمت پاسخ داده شده ،دقت کنید...

ادامه مطلب ...

قابل توجه تمامی پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره؛
نکات ضروری در خصوص گذرنامه...

۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۵:۱۹

با توجه به اعلام نفرات اصلی و ذخیره، تمامی پذیرفته شدگان می بایست گذرنامه شان تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ اعتبار داشته باشد.

ادامه مطلب ...