قابل توجه پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره؛
از اعتبار گذرنامه خود اطمینان حاصل کنید

۱۳۹۱/۱۱/۰۷ ۱۰:۲۹:۳۷

روابط عمومی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول خبر داد.

ادامه مطلب ...

اطلاعیه ویژه دانشجويان دانشگاه پيام نور و جامع علمي كاربردي

۱۳۹۱/۱۰/۲۵ ۱۱:۴۶:۴۷

دانشجویان دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی استان البرز و تهران جهت تحویل مدارک به آدرس های قید شده در سایت مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...

قابل توجه مشمولین پذیرفته شده:
ثبت مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول از ۳۰ دی ماه در سایت لبیک

۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۱:۰۹

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از پیگیری های ستاد در خصوص صدور مجوز خروج از کشور مشمولین دانشجو خبر داد.

ادامه مطلب ...

قابل توجه پذیرفته شدگان ذخیره؛
تشرف زائر ذخیره منوط به انصراف زائر اصلی است

۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۲:۴۸

مدیر روابط عمومی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:زائرین ذخیره باید تمامی مراحل نهایی کردن ثبت نام و تحویل مدارک را مانند زائرین اصلی انجام دهند.

ادامه مطلب ...