اطلاعیه مهم برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند

۱۳۹۲/۰۹/۰۴ ۱۱:۱۸:۲۵

دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند از مراجعه به سازمان نظام وظیفه خودداری کنند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت نام نهایی عمره به منزله انصراف است

۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۲۳:۲۹:۰۷

دانشگاهیانی که ثبت نام نهایی نکردند و تمایل به اعزام ندارند باید انصراف خود را در سامانه عمره دانشگاهیان ثبت کنند.

ادامه مطلب ...

شماره تماس و آدرس شوراهای استانی عمره و عتبات دانشگاهیان

۱۳۹۲/۰۸/۲۶ ۲۲:۲۰:۳۳

شماره تماس و آدرس شوراهای استانی عمره و عتبات دانشگاهیان در سراسر کشور اعلام شد.

ادامه مطلب ...

زائرین ذخیره مانند زائرین اصلی ثبت نام کنند و مدارک را تحویل دهند

۱۳۹۲/۰۸/۲۵ ۲۳:۰۳:۲۳

زائرین ذخیره نیز همچون زائرین اصلی می بایست نسبت به ارائه مدارک اعزام و تکمیل موجودی در زمان مقرر اقدام نمایند.

ادامه مطلب ...