عقيل كيست؟

1397/01/27

عقيل كيست؟ عقيل فرزند ابوطالب و مادرش فاطمه بنت اسد مى‏باشد. او عموزاده رسول خدا صلى الله عليه و آله و برادر امير مؤمنان عليه السلام است. ابوطالب چهار پسر با نامهاى: طالب، عقيل، جعفر و على عليه السلام داشت كه هر يك از آنان، به ترتيب ده سال از هم كوچكتر بودند و لذا على عليه السلام از عقيل بيست سال و از جعفر ده سال كوچكتر بود. ...

ادامه مطلب ...

عبداللَّه بن جعفر كيست؟

1397/01/27

عبداللَّه بن جعفر كيست؟ پدر ارجمندش جناب جعفر معروف به طيّار و ذو الجناحين، مادر مكرّمه‏اش اسماء بنت عميس و عمويش امير مؤمنان عليه السلام است كه افتخار دامادى آن حضرت را هم دارا بود؛ زيرا عبداللَّه با زينب كبرى دختر امير مؤمنان عليه السلام ازدواج كرده بود. تولّد: عبداللَّه جعفر اوّلين مولوديست كه در حبشه به هنگام هجرت ...

ادامه مطلب ...

قبر عقيل پس از تخريب بقيع‏

1397/01/27

قبر عقيل پس از تخريب بقيع‏ تاريخ‏نويسان از بيست سال قبل از تخريب بقعه عقيل مطلب نوشته و عكس تهيه كرده‏اند و آن را براى آيندگان بيادگار گذاشته‏اند. جالب اين كه قبر عقيل پس از انهدام ساختمان آن نيز براى كسانى كه آشنايى با آثار مدينه منوره و قبور بقيع شريف دارند، معلوم و مشخص است و نويسندگان اخير در نوشته‏هاى خود اين قبر را در ...

ادامه مطلب ...

بيوگرافى دختران رسول خدا صلى الله عليه و آله‏

1397/01/27

بيوگرافى دختران رسول خدا صلى الله عليه و آله‏ در اينجا به مناسبت سخن از حرم دختران رسول خدا صلى الله عليه و آله نگاهى داريم بر تاريخ زندگانى آنان؛ زيرا براى هر فرد مسلمان همانگونه كه آشنايى با تاريخ زندگى پيامبر بزرگ اسلام صلى الله عليه و آله زيبا، لذت‏بخش و داراى اهميت است، آشنايى با تاريخ فرزندان آن حضرت هم شيرين و دلپذير ...

ادامه مطلب ...