كتابخانه حرم مطهر امام حسين (ع):

1396/10/04

توصيف حرم مطهر امام حسين كتابخانه حرم مطهر امام حسين (ع): اين كتابخانه در سمت شرقى روضه شريف قرار دارد و حاوى بيش از 72 جلد قرآن خطى با ارزش و طلاكارى شده است، براى مثال مى‏توان از قرآن خطى متعلق به سال 693 ه ق نام برد كه به خط ياقوت المستعصى خطاط معروف اسلامى‏مى‏باشد. در اينجا به توصيف برخى از مهمترين قرآن‏هاى خطى موجود در اين ...

ادامه مطلب ...

موزه يا گنجينه حرم مطهر امام حسين (ع)

1396/10/04

توصيف حرم مطهر امام حسين موزه يا گنجينه حرم مطهر امام حسين (ع) گنجينه حرم مطهر در بخش شمالى روضه شريف قرار گرفته و عبارت است از اتاق بسيار كوچكى كه در محكمى از چوب ساج دارد، اين اتاق هيچگونه پنجره‏اى به بيرون ندارد و مهمترين آثارى كه در اين گنجينه نگهدارى مى‏شود عبارتند از: 1. (حمايل شمشير) هديه از طرف امير تامپور حسن على خان ...

ادامه مطلب ...

توصيف حرم مطهر امام حسين درهاى صحن مطهر:

1396/10/04

توصيف حرم مطهر امام حسين درهاى صحن مطهر: صحن شريف درهاى متعددى دارد كه هركدام به يكى از محلات شهركربلا منتهى مى‏شود. تعداد درها قبلًا هفت در بود و عبارت بودند از: باب القبله، باب الزينبيه، باب السلطانيه، باب السدره، باب الصحن الصغير و باب الصافى و باب قاضى الحاجات، اما بعدها بر اثر توسعه صحن شريف دو در باب الصغير و باب الصافى ...

ادامه مطلب ...

توصيف حرم مطهر امام حسين

1396/10/04

توصيف حرم مطهر امام حسين گلدسته ها : در فاصله ده مترى جنوب گنبد مطهر دو گلدسته بلند و طلايى قرار دارند كه ارتفاع هر كدام حدود 25 متر و قطر آنها 4 متر است. اين گلدسته‏ها در سال 786 ه ق در دوران سلطنت سلطان اويس جلايرى ساخته شدند و پسرش احمد جلايرى اقدام به كاشيكارى اين گلدسته‏ها با كاشى طلايى رنگ نمود، در سال 1356 ه ق گلدسته غربى كمى ...

ادامه مطلب ...