رباخوارى قريش

1389/04/20

رباخوارى قريش مى‏توان گفت اهل مكه عموما تاجربودند. مرد و زن اشراف مكه و فاميل‏هاى وابسته، در مال‏التجاره و سرمايه اين تجارت عمومى و هميشگى سهيم بودند، و از اين راه ثروت زيادى به دست مى‏آوردند. معروف است كه خديجه همسر پيغمبر قبل از ازدواج باآن حضرت از تجار عمده بود، ولى بايد دانست كه بقيه زنان قريش هم تقريبا چنين بودند، و اختصاص ...

ادامه مطلب ...

خرافات

1389/04/20

خرافات كتاب: فروغ ابديت، ج 1، ص 54 نويسنده: جعفر سبحانى قرآن مجيد،هدفهاى مقدس بعثت پيامبر اسلام را با جمله‏هاى كوتاهى بيان كرده است.يكى از آنها كه شايان توجه بيشتر مى‏باشد،اين آيه است: «و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم‏» (1) «پيامبر اسلام تكاليف شاق،و غل و زنجيرهايى را كه بر آنها است‏بر مى‏دارد». اكنون بايد ديد ...

ادامه مطلب ...

تجارت قريش

1389/04/20

تجارت قريش سرزمين مكه فاقد توليد بود. نه زمين قابل كشتى داشت، و نه كالا و فراورده‏هائى كه خود مصرف كنند و به ديگران عرضه نمايند. از اين روز ساكنان مكه به كار تجارت و سوداگرى اشتغال داشتند و زندگى خود را با وارد ساختن نيازمنديهاى خويش از خارج تامين مى‏نمودند. وجود مكه و تقدسى كه در ميان قبايل عرب جاهلى داشت، و منطقه حرم كه جايگاه ...

ادامه مطلب ...

بتهاى قبايل عرب

1389/04/20

بتهاى قبايل عرب كتاب: تاريخ پيامبران اسلام، ص 5 نويسنده: دكتر محمدابراهيم آيتى جد شانزدهم پيامبر الياس بن مضر مى‏باشد، او پس از پدر در ميان قبايل بزرگى يافت و او را «سيد العشيره» لقب دادند.سه پسر به نامهاى «مدركه» ، «طابخه» و «قمعه» (1) داشت و مادرشان «خندف» دختر «عمران بن الحاف بن قضاعه» و نام اصلى وى «ليلى» بود. قبايلى را كه ...

ادامه مطلب ...