مسجد الاجابه(مكه)

اين مسجد پايين‏تر از ميدان معابده،در ابتداى شارع ابطح،در طريقمسجد الحرام و در ابتداى شارع الاجابه واقع است.مسجد الاجابه از مساجدى است كهفاكهى در قرن دوم از آن ياد كرده است.در اصل،اين مسجد در آغاز شعبى واقع شده است كهدر تاريخ به نام شعب آل قفنذ شناخته مى‏شود.اين شعب در درون كوه العير قرار دارد. مسجد مزبور در شمار مساجد كهن شهر ...

ادامه مطلب ...

مسجد جعرانه

يكى ديگر از ميقاتهاى عمره مفرده،منطقه جعرانه است.رسول خدا-ص-پساز بازگشت از جنگ حنين براى مدتى قريب پانزده روز در جعرانه توقف نمود و غنايم جنگبا هوازن را ميان مردم تقسيم كرد.در جعرانه مسجدى وجود دارد كه به نام مسجد الرسولمعروف است. درباره اين كه آيا رسول خدا-ص-در محل فعلى اين مسجد نماز گزاردهاست،روايت تاريخى خاصى وجود ندارد،جز آن ...

ادامه مطلب ...

مسجد و مشربه ام ابراهيم

مشربه،يعنى بستان.در اين محل ماريه قبطيه،ابراهيم فرزند رسولخدا-ص-را به دنيا آورده است.اين مشربه در شمال بنى قريظه در حره شرقى قرار گرفتهاست كه به آن‏«دشت‏»نيز مى‏گويند. مشربه ام ابراهيم از جاهايى است كه در روايت امام صادق-ع-رفتن بهآنجا و نماز خواندن در آنجا به عقبة بن خالد توصيه شده و حضرت فرموده است كه:«و هىمسكن رسول الله و ...

ادامه مطلب ...

مسجد قبلتين

مسجد قبلتين به دست طايفه بنو سواد بن غنم بن كعب ساخته شد و ازآنجا كه مربوط به مساله تغيير قبله است،بايد در همان اوايل هجرت رسول خدا-ص-ساختهشده باشد.مساله تغيير قبله در پانزده شعبان سال دوم هجرت روى داد.تا پيش از آنمسلمانان به سوى بيت المقدس نماز مى‏خواندند.طعنه يهوديان و دعاى رسول خدا-ص-سبب شدتا خداوند ضمن آيات 142 تا 150 سوره ...

ادامه مطلب ...