مسجد مباهله

«مسجد مباهله» يادآور رويدادي تاريخي بزرگي است. كه اهل سنت به آن «مسجد الاجابه» مي‌گويند. «مباهله» در لغت «بر يكديگر نفرين و لعنت كردن» است. در سال دهم هجرت گروهي از ترسايان نجران (ناحيه‌اي است در يمن در جنوب عربستان) نزد رسول اكرم(ص) آمدند و دربارة عيسي (ع) با او گفتگو كردند. رسول خدا(ص) فرمود عيسي بندة خدا و كلمة او بود كه آن را بر ...

ادامه مطلب ...

مسجد شجره

يا مسجد «ذوالحليفه» در فاصله يك فرسنگ و نيم از مدينه قرار داشته است كه اكنون با گسترش شهر، اين مسافت كمتر شده، رسول خدا(ص) در زير درخت شجره نماز خواندند و محرم شدند. هم اكنون حاجيان ايراني كه پيش از اعمال عمره به مدينه مي‌روند، در مسجد «شجره» احرام مي‌بندند. اين مسجد در سالهاي پيش بسيار محقر و خالي از نظافت بود. در نوسازي اخير بر ...

ادامه مطلب ...

مسجد غمامه

«غمامه» به معناي ابر است. سبب نامگذاري آن به «غمامه» اين است كه: رسول خدا در آنجا براي باران دعا كرد و چون دعا خواند ابري پديد آمد و باران باريد.اين مسجد در مجاورت مسجد امام علي (ع)، عمر و ابوبكر در منطقه «نخاوله» قرار دارد. ...

ادامه مطلب ...

مسجدامام علي(ع)

اين مسجد در جنوب مسجد فتح و مشرف به «وادي بطحان» است. گويند در مدت محاصرة شهر مدينه در جنگ احزاب، اميرالمؤمنين علي (ع) در آن به عبادت مي‌پرداخته است. در نزديكي اين مسجد چند مسجد ديگر به نام مسجد «فاطمه» (س) مسجد ابوبكر و مسجد عمر وجود دارد كه به آنها «مسجد سبعه» مي‌گويند. اين مسجد در حال حاضر از بين رفته است. ...

ادامه مطلب ...