برگزاری آخرین جلسه آموزشی عمره دانشگاهیان استان چهارمحال وبختیاری

۱۳۹۴/۰۱/۲۲ ۱۱:۴۴:۲۶

آخرین جلسه آموزشی عمره دانشگاهیان استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه ۲۲/۱/۹۴ برگزار می گردد.

آخرین جلسه آموزشی عمره دانشگاهیان استان چهارمحال وبختیاری روز دوشنبه 22/1/94 در سالن فارابی دانشکده علوم،دانشگاه شهرکرد برگزار می گردد.

حضور کلیه زائرین الزامی می باشد.

ارسال نظر