اطلاعیه شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان استان اصفهان در خصوص ابطال مجوز خروج از کشور

۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰۹:۵۷:۵۳

دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده کرده و تعهدنامه به این دفتر تحویل داده اند جهت ابطال مجوز نیاز به مراجعه حضوری به وظیفه عمومی نمی باشد.
به گزارش شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان استان اصفهان به منظور تسهیل و تسریع در روند ابطال مجوز خروج از کشور زائرین اعزامی دوره بیست ویکم وهماهنگی انجام شده با معاونت وظیفه عمومی استان ؛دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده کرده و تعهدنامه به این دفتر تحویل داده اند جهت ابطال مجوز نیاز به مراجعه حضوری به وظیفه عمومی نمی باشد و از طریق این شورا و به صورت لیستی انجام می پذیرد.

ارسال نظر