برگزاری جلسات توجیهی قبل از سفر کاروانهای عتبات دانشگاهیان استان لرستان

۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۵:۰۹:۱۵

همزمان با بیست و یکمین دوره اعزام کاروانهای عتبات دانشگاهیان، جلسات توجیهی قبل از سفر ویژه کاروانهای دانشگاهیان استان لرستان باحضور عوامل کاروان در حال برگزاری می باشد.


همزمان با بیست و یکمین دوره اعزام کاروانهای عتبات دانشگاهیان، جلسات توجیهی قبل از سفر ویژه کاروانهای دانشگاهیان استان لرستان باحضور عوامل کاروان (مدیر، روحانی و زائرین) در حال برگزاری می باشد.

تاکنون سه کاروان از این استان به شرح ذیل اعزام شده اند:

30تیرماه: یک کاروان از دانشجویان دختر

6مرداد: دومین کاروان دانشجویان دختر

13مرداد: دانشجویان متاهل و پسران؛ که هم اکنون در نجف اشرف بسرمی برند.

در این جلسات به هر کدام از زائرین کاروانها بسته فرهنگی شامل: کتب مفاتیح دانشجویی، هشت بهشت، فرزانگان حرم، دفترچه یادداشت، چادر، سجاده و... اهدا شد.

ارسال نظر