ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
برگزیدگان مسابقه چراغ راه هدایت؛ ویژه بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان معرفی شدند

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰۹:۱۷:۴۲ - بازدید: ۱۰۸۹

برگزیدگان مسابقه چراغ راه هدایت در بخش های مختلف ادبی و عکاسی، ویژه بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان معرفی شدند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لبیک، برگزیدگان مسابقه چراغ راه هدایت در بخش های مختلف ادبی و عکاسی ویژه بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان معرفی شدند.

مسابقه «چراغ راه هدایت» در بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان،از اول بهمن ماه 97 آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه 98 در 5 فصل برگزار شد که با استقبال زائرین عتبات دانشگاهیان مواجه گردید.در این مدت آثار زائرین دانشگاهی در بخش های مختلف شامل شعر، داستان، سفرنامه، خاطره نگاری و عکاسی با محوریت "حضور در عتبات مقدسه"به دبیرخانه مسابقات ارسال و داوری شد.

برگزیدگان این مسابقات به شرح زیر معرفی می شوند:

بخش شعر

سید جواد هاشمی نفر اول / کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ یک میلیون تومان

سمیه سادات حسینی زاده نفر دوم/کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ هفتصد هزار تومان

فائزه ربیعی نفر سوم/کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ پانصد هزار تومان

بخش خاطره

در این بخش نفرات اول و دوم شناخته نشد

زهرا حبیبی نژاد نفر سوم /کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ پانصد هزار تومان

فاطمه حیدری نفر سوم/کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ پانصد هزار تومان

بخش سفرنامه

در این بخش نفرات اول و دوم شناخته نشد

علی پژوهش نفر سوم/کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ پانصد هزار تومان

بخش دل نوشته

مرضیه عابدینی نفر اول /کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ یک میلیون تومان

میلاد مرادی نفر دوم/کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ هفتصد هزار تومان

زهرا حنیفه لو نفر سوم/کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ پانصد هزار تومان

بخش عکس

فاطمه باقری نفر اول/کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ یک میلیون تومان

سیده مریم دیبایی نفر دوم /کمک هزینه سفر زیارتی به مبلغ هفتصد هزار تومان

نفر سوم در بخش عکاسی شناخته نشد

ارسال نظر