دعوت براي تغيير نظام حكومتي در عربستان

۱۳۸۷/۱۱/۰۶ ۱۱:۱۹:۵۹

به گزارش لبیک به نقل از امور حج و زیارت صداو سیما ، دكتر توفيق السيف كه در سمينار "دمكراسي و نظام حكم دراسلام" در كشور بحرين سخنراني مي كرد در ادامه افزود:‌ ما مي توانيم نمونه جديدي ازحكومت را طراحي كنيم كه بر اساس قواعد نظام دمكراسي پايه ريزي شده باشد كه با ارزشهاي دينمان نيز سازگار باشد.

اين پژوهشگر و فعال عربستان در ادامه گفت: باتوجه به شرايط و وضعيت فعلي جامعه عربستان سعودي، انتقال به نظام دمكراسي امري ممكنو قابل دسترسي است. ما بايد به يك توافق ملي گسترده كه بر دمكراسي تكيه دارد، دستيابيم تا آن مقدمه‌اي باشد براي يك اجماع ملي جديد.

"
توفيق السيف" در موردراه هاي دستيابي به اين مسأله گفت: مورد سؤال قرار دادن و محاسبه كل نظام حاكم ومديريتي يكي از راه هاي دستيابي به تغيير در نظام حكومتي است. ما بايد نيروهاي حاكمبر شهرداري‌ها، استانداري‌ها، احزاب و همه و همه را مورد نظارت و بحث و بررسي قراردهيم تا اينكه كم‌كم به مقامات عالي‌رتبه برسيم.

وي در ادامه گفت: ماهمچنين بايد درخواست كنيم كه قدرت به طور مساوي و برابر ميان همه اقشار جامعه تقسيمشود و از انحصاري بودن خارج شود.
پایان پیام. اجاقی

ارسال نظر