ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
جلسات آموزشی عتبات دانشگاهیان استان تهران آغاز شد

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۰:۰۳:۱۲ - بازدید: ۲۵۴۷

جلسات آموزشی عتبات دانشگاهیان استان تهران از ۳۰ دی ماه آغاز می شود و زائرین دیگر استان ها نیز می توانند زمان بندی جلسه آموزشی خود را از صفحه اخبار استان ها پیگیری نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لبیک، بر اساس برنامه ریزی های ستاد، زائرین عتبات دانشگاهیان قبل از اعزام یک جلسه توجیهی-آموزشی خواهند داشت که مسائل اجرایی و احکام و آداب زیارت در آن توضیح داده خواهد شد.علاوه بر آن بسته های فرهنگی نیز در این جلسه به زائرین اختصاص می یابد.

در بعضی استان ها همایش های استانی عتبات، ویژه کلیه زائرین دانشگاهی نیز برگزار می شود، اما هر کاروان به صورت مجزا یک جلسه آموزشی هم خواهد داشت.

اولین جلسات آموزشی تهران در هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از روز شنبه 30 دی ماه آغاز می شود و زمان بندی کلاس های توجیهی-آموزشی زائرین دانشگاهی عتبات در سایر استان ها نیز در اخبار استان ها به اطلاع زائرین گرامی خواهد رسید.

جدول برنامه ریزی کلاس های آموزشی تهران در هفته آینده به شرح زیر است و تاریخ برگزاری جلسات بقیه کاروان ها به تدریج در این صفحه به زائرین گرامی استان تهران اطلاع رسانی خواهد شد:

شنبه 30 دی ساعت 16:30 به مدیریت پیمان اخوان /اعزام 96/11/4

یک شنبه 1بهمن ساعت 16:00 به مدیریت مهدی حاجی محمدی/اعزام 96/11/4

یک شنبه 1 بهمن ساعت 17:45 به مدیریت ایرج رفیعی/اعزام 96/11/6

سه شنبه 3 بهمن ساعت 15:30 به مدیریت سید علی میرهاشمی/اعزام 96/11/11

چهارشنبه 4 بهمن ساعت 15:30 به مدیریت مصطفی نیک بخت فینی/اعزام 96/11/9

یک شنبه 8 بهمن ساعت 16:00 به مدیریت علی جزایری مقدس/اعزام 96/11/11

سه شنبه 3 بهمن ساعت 14:00 به مدیریت شکراله حافظی/اعزام 96/11/9

دوشنبه 8 بهمن ساعت 14:30 به مدیریت علی جزایری مقدس/اعزام 96/11/14

دوشنبه 9 بهمن ساعت 16:00 به مدیریت سید ضیاءالدین قدسی پور/اعزام 96/11/14

سه شنبه 10 بهمن ساعت 16:00 به مدیریت شهرام عدالتی/اعزام 96/11/17

شنبه 14 بهمن ساعت 16:00 به مدیریت محمد حسین رضایی پور/اعزام 96/11/20

یک شنبه 15 بهمن ساعت 16:00 به مدیریت حسین امینی/اعزام 96/11/22

سه شنبه 17 بهمن ساعت 14:30 به مدیریت مهدی امیری/اعزام 96/11/21

سه شنبه 17 بهمن ساعت 16:00 به مدیریت مهدی یزدی/اعزام 96/11/23

سه شنبه 17 بهمن ساعت 17:45 به مدیریت محمد جواد مومن زاده /اعزام 96/11/24

چهارشنبه 18 بهمن ساعت 16:30 به مدیریت مهرداد مهرکام/اعزام 96/11/24

چهارشنبه 18 بهمن ساعت 15:00 به مدیریت عباس ملکی/اعزام 96/11/24

شنبه 21 بهمن ساعت 16:30 به مدیریت حسن قاسمی/اعزام 96/11/25

شنبه 21 بهمن ساعت 15:00 به مدیریت حسین سوری/اعزام 96/11/25

دوشنبه 23 بهمن ساعت 15:00 به مدیریت سید مجتبی کشفی/اعزام 96/11/27

دوشنبه 23 بهمن ساعت 16:30 به مدیریت مهدی آشتیانی/اعزام 96/11/28

سه شنبه 24 بهمن ساعت 16:00 به مدیریت حمید رضا خزایی/اعزام 96/11/29

شنبه 28 بهمن ساعت 16:00 به مدیریت عبدالحسین ارجمند زاده /اعزام 96/12/2

یک شنبه 29 بهمن ساعت 16:00 به مدیریت سید رضا قریشی/اعزام 96/12/6

دوشنبه 30 بهمن ساعت 16:30 به مدیریت سیدحمید رضا حسینی/اعزام 96/12/7

دوشنبه 30 بهمن ساعت 15:00 به مدیریت هادی گیاه پور/اعزام 96/12/9

یک شنبه 29 بهمن ساعت 14:30 به مدیریت مهدی قصری زاده/اعزام 96/12/8

شنبه 5 اسفند ساعت 16:00 به مدیریت عبدالرحیم نوروز بیگی/اعزام 96/12/9

یک شنبه 6 اسفند ساعت 15:30 به مدیریت احمد اشرفی/اعزام 96/12/6

چهارشنبه 9 اسفند ساعت 16:15 به مدیریت غلامحسین پلاسچی/اعزام 96/12/14

سه شنبه 8 اسفند ساعت 15:30 به مدیریت داود رضایی/اعزام 96/12/16

چهارشنبه 16 اسفند ساعت 16:00 به مدیریت علی جزایری مقدس/اعزام 96/12/16

شنبه 19 اسفند ساعت 16:30 به مدیریت ماشااله همای فرد/اعزام 96/12/26

یک شنبه 20 اسفند ساعت 15:30 به مدیریت سید محمد حسن سالاری/اعزام 96/12/27

دوشنبه 21 اسفند ساعت 15:30 به مدیریت حسین اختری /اعزام 96/12/29

پنج شنبه 24 اسفند ساعت 11:00 به مدیریت حبیب الله کشتکار ملکی/اعزام 96/12/29

یک شنبه 20 اسفند ساعت 17:00 به مدیریت امیر حری /اعزام 96/12/29

شنبه 19 اسفند ساعت 15:00 به مدیریت اصغر شمس نظری /اعزام 97/1/1

چهارشنبه 23 اسفند ساعت 16:30 به مدیریت مجتبی شیخی /اعزام 97/1/1

چهارشنبه 23 اسفند ساعت 15:00 به مدیریت محمود فرخی /اعزام 97/1/1

سه شنبه 22 اسفند ساعت 15:00 به مدیریت جلال صدیقیان کاشی/اعزام 97/1/2

دوشنبه 21 اسفند ساعت 17:00 به مدیریت عباس سزاوار زینتی /اعزام 97/1/8

دوشنبه 21 اسفند ساعت 14:00 به مدیریت ابوالفضل حیدریان/اعزام 97/1/4 

شنبه 26 اسفند ساعت 15:00 به مدیریت علی اکبر کاشانی مهر/اعزام 97/1/4

شنبه 26 اسفند ساعت 16:30 به مدیریت جعفر هردانی /اعزام 97/1/5

یک شنبه 27 اسفند ساعت 14:00 به مدیریت عباس شخصی میبدی/اعزام 97/1/1

یک شنبه 27 اسفند ساعت 15:30 به مدیریت محمد حسین وزیری/اعزام 97/1/7

یک شنبه 27 اسفند ساعت 17:00 به مدیریت حمید رضا خزایی/اعزام 97/1/9

سه شنبه 7 فروردین ساعت ساعت 11:00 به مدیریت حسین اله یار/اعزام 97/1/15

سه شنبه 7 فروردین ساعت 9:30 به مدیریت ناصر شکیب مهر/اعزام 97/1/15

چهارشنبه 8 فروردین ساعت 9:30 به مدیریت مجید خسروان/اعزام 97/1/9

چهارشنبه 8 فروردین ساعت 14:00 به مدیریت محمدجواد جوراستی فرد/اعزام 97/1/12

چهارشنبه 8 فروردین ساعت 11:00 به مدیریت حمید شکیب مهر /اعزام 97/1/15

چهارشنبه 15 فروردین ساعت 15:30 به مدیریت محمد احمدی/اعزام 97/1/18

چهارشنبه 15 فروردین ساعت 14:00 به مدیریت داود جعفری پور/اعزام 97/1/19

چهارشنبه 15 فروردین ساعت 17:00 به مدیریت محمد حسن دباغ /اعزام 97/1/19

شنبه 18 فروردین ساعت 17:00 به مدیریت یوسف بالو /اعزام 97/1/20

شنبه 18 فروردین ساعت 15:30 به مدیریت مسعود فخاری/اعزام 97/1/21

یک شنبه 19 فروردین ساعت 15:30 به مدیریت مجتبی قرهی/اعزام 97/1/22

دوشنبه 20 فروردین ساعت 15:30 به مدیریت محمد تشرفی/اعزام 97/1/24

چهارشنبه 22 فروردین ساعت 16:30 به مدیریت سید مهدی رضوی/اعزام 97/1/27

چهارشنبه 22 فروردین ساعت 15:00 به مدیریت محمد حسن صداقتی/اعزام 97/1/27

سه شنبه 21 فروردین ساعت 15:30 به مدیریت ابراهیم آقابابایی/اعزام 97/1/28

یک شنبه 26 فروردین ساعت 16:30 به مدیریت علی امینی/اعزام 97/1/29

یک شنبه 26 فروردین ساعت 15:00به مدیریت غلامرضا مرادی/اعزام 97/2/3

دوشنبه 27 فروردین ساعت 15:30 به مدیریت غلامحسین عسگری/اعزام 97/2/4

دوشنبه 27 فروردین ساعت 14:00 به مدیریت مصطفی محمدی/اعزام 97/2/5

چهارشنبه 5 اردیبهشت ساعت 16:00 به مدیریت ابوالفضل حیدریان /اعزام 97/2/11

شنبه 8 اردیبهشت ساعت 15:00 به مدیریت حسین اله یار/اعزام 97/2/12

ارسال نظر

نظرات کاربران :

  سمیه :

باسلام و خسته نباشید تاریخ اعزام ما ۲۹ فروردین از زنجان هستش ولی هنوز نه مدرکی ازمون خواستن نه هزینه ای. با توجه به اینکه فقط ۱۰ روز به اعزام مونده ما چیکار باید بکنیم؟؟ تلفن هارو هم پاسخگو نیستن

  لبیک : باسلام در پروفایل شما نام مدیر هست ؟
  اقاياني :

با سلام و احترام با توجه به شرايط پيش آمده مربوط به لغو يا تاخير پروازها در فرودگاه امام خميني (ره) در روزهاي اخير آيا امكان تغيير در زمان اعزام كاروان هاي هفته ي آخر بهمن وجود دارد يا خير؟ همچنين اگر امكان دارد آدرس محل برگزاري جلسات پيش از اعزام در شهر تهران را بفرماييد. با تشكر

  لبیک : باسلام تاریخ های بعدی هیچ تغییری نداشته اند/زمان و مکان تشکیل کلاس برای شما پیامک می شود
  لیلا مسعودی :

لطفا تاریخ های اعزام اسفند و فروردین را در سایت بگذارید

  لبیک : باسلام به تدریج در سایت درج خواهدشد
  فاطمه :

سلام خسته نباشید امکانش هست شخص دیگری به جای ما در کلاس ها شرکت کند ؟

  لبیک : باسلام باید با مدیر کاروان خود هماهنگ کنید
  نسیم :

باسلام آیا بعد از واریز هزینه ، مدارکی را نیز باید ارائه دهیم ؟ یا فقط مدارک درخواستی در مرحله قبل از واریز هزینه کفایت می کند .

  لبیک : باسلام مدارکی که قبل داده اید برای اعزام کافیست
  زهرا :

با سلام پس اسفند ماهیا چطور

  لبیک : باسلام تاریخ جلسات به تدریج در همین صفحه درج می گردد