ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
برگزاری اولین جلسه قبل از سفر کاروان استان البرز در مرحله هجدهم -اعزام ۹۶/۱۱/۴

۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۵:۵۹:۰۳ - بازدید: ۵۳۶

اولین جلسه قبل از سفر کاروان استان البرز در مرحله هجدهم -اعزام ۹۶/۱۱/۴ ،دوشنبه  ۲۵ دی ماه در دانشگاه خوارزمی البرز برگزار می گردد.
حق پرست، کارشناس شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان استان البرز گفت: اولین جلسه قبل از سفر کاروان عتبات دانشگاهیان استان البرز با نام "علقمه" در مرحله هجدهم روز دوشنبه مورخ۹۶/10/25-ازساعت 9:30صبح لغایت11صبح در دانشگاه خوارزمی استان البرز ،مسجد دانشگاه واقع در حصارک کرج ،میدان دانشگاه خوارزمی، ابتدا پل ماشین رو کمالشهر،دانشگاه خوارزمی برگزارمی گردد.
مدیرکاروان رضا محتشمی می باشد.اعزام این کاروان روز چهارشنبه مورخ96/11/4از فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)به شهر نجف اشرف می باشد.
حق پرست گفت:کاروان شامل ،اساتید ،دانشجویان متاهل و دانشجویان دختر مجرد از دانشگاه های خوارزمی،آزاد اسلامی،علمی کاربردی، پیام نور و فرهنگیان،فنی حرفه ای استان البرز است.
وی ادامه داد:برنامه جلسه شامل، تشریح برنامه های ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان توسط کارشناس شورای هماهنگی ستادعمره و عتبات دانشگاهیان استان البرز،بیان فلسفه و احکام سفر توسط روحانی کاروان ،توضیحات و بیان نکات اجرایی سفر توسط مدیرکاروان، همراه با توزیع بسته فرهنگی سفر اهدایی ستادعمره و عتبات دانشگاهیان است.

ارسال نظر