اطلاعیه مهم ویژه پسران مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و قبلا گذرنامه داشته اند

۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۲۰:۴۰:۵۳

تمامی دانشجویان که کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ندارند هنگام دانشجو شدن از معافیت تحصیلی استفاده می کنند...

تمامی دانشجویان که کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ندارند هنگام دانشجو شدن از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و برای خروج از کشور می بایست با هماهنگی وظیفه عمومی مجوز خروج از کشور اخذ نمایند ( این مهم توسط ستاد عمره پس از ارائه تعهدنامه محضری برای دانشجویان صورت گرفته است) سپس نسبت به دریافت گذرنامه اقدام نمایند.

مشکل مربوط به دانشجویانی است که قبلا برای سفر زیارتی یا غیر زیارتی گذرنامه یک بار خروج گرفته اند و به خیال اینکه با همین گذرنامه می توانند از کشور خارج شوند اقدامی انجام نداده اند. این افراد می بایست پس از دریافت مجوز خروج از کشور توسط ستاد عمره با در دست داشتن اصل گذرنامه، اصل شناسنامه، اصل کارت ملی به ادارات گذرنامه مراجعه و خروج از کشور خود را در سیستم گذرنامه استان ها ثبت نموده باشند. در صورت مراجعه نکردن به اداره گذرنامه، گیت گذرنامه حتما از خروج ایشان از کشور جلوگیری خواهد کرد.

بعضی از دانشجویان تعهدنامه محضری را ارائه کرده اند؛ اما جهت ثبت مهر خروج به اداره گذرنامه مراجعه ننموده اند.

همچنین دانشجویانی که قبلا گذرنامه یک بار خروج داشته و بعد از آن کارت پایان خدمت گرفته اند نیز باید با در دست داشتن مدارک بالا به ادارات گذرنامه مراجعه و نسبت به ثبت مجوز خروج به دفعات اقدام نمایند.

دانشجویانی که تا کنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند سریعا با مدیر کاروان و یا نمایندگان ستاد در استان ها تماس گرفته و هماهنگی لازم را به عمل آورند. بالطبع مسئولیت عدم کنترل مجوز خروج و خسارت وارده به عهده خود دانشجو خواهد بود.

ارسال نظر