قابل توجه پذیرفته شدگان ذخیره؛
تشرف زائر ذخیره منوط به انصراف زائر اصلی است

۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۲:۴۸

مدیر روابط عمومی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:زائرین ذخیره باید تمامی مراحل نهایی کردن ثبت نام و تحویل مدارک را مانند زائرین اصلی انجام دهند.

بیژن لطفی مدیر روابط عمومی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با توجه به اعلام اسامی تمامی زائرین اصلی و ذخیره گفت: زائرین ذخیره باید ثبت نام را همانند زائرین اصلی نهایی کنند و تمامی مراحل دیگر اعم از گرفتن ،گذرنامه واریز مبلغ ودیعه و ... را انجام دهند.
وی افزود:طبق روال سال های گذشته بنابر شرایط ویژه دانشگاهیان و باتوجه به ایام ویژه اعزام عمره، احتمال پذیرفته شدن اعضای ذخیره بسیار بالاست.
لطفی گفت:در سنوات گذشته، تعداد اعزام شونده هایی که در ابتدا اسمشان به عنوان ذخیره بوده،بسیار زیاد بوده است.
 

ارسال نظر