اعزام ۱۲ کاروان از دانشگاهیان لرستان به عتبات عالیات

۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۴:۲۶:۳۵ - بازدید: ۷۱۵

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان استان لرستان درشانزدهمین دوره کاروانهای عتبات، ۱۲ کاروان ویژه دانشجویان، اساتید و پرسنل دانشگاهها به صورت زمینی از مرز مهران اعزام خواهد نمود.

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان استان لرستان درشانزدهمین دوره کاروانهای عتبات، 12 کاروان ویژه دانشجویان، اساتید و پرسنل دانشگاهها به صورت زمینی از مرز مهران اعزام خواهد نمود.

تاریخ اعزام کاروانها بشرح ذیل است:

اولین اعزام در 7بهمن ویژه کاروان دختران مجردی دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد.

کاروان اعزامی مورخ 14 بهمن

کاروان اعزامی مورخ 21 بهمن

کاروان اعزامی مورخ 28 بهمن

کاروان اعزامی مورخ 5 اسفند

کاروان اعزامی مورخ 12 اسفند

کاروان اعزامی مورخ 19 اسفند

کاروان اعزامی مورخ 26 اسفند

کاروان اعزامی مورخ 3 فروردین

کاروان اعزامی مورخ 10 فروردین

کاروان اعزامی مورخ 17 فروردین

کاروان اعزامی مورخ 24 فروردین

گفتنی است که 1368 نفر از دانشگاهیان استان در این دوره جهت اعزام بر روی سایت لبیک ثبت نام نمودند که از این تعداد فقط 12 کاروان درغالب هر کاروان 38 نفر اعزام خواهندشد.

ارسال نظر