ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

برنامه ها و فعاليت هاي متنوعي در دانشگاهها تجربه شده است ولي هيچ برنامه اي را نمي توان در اثربخشي و تحول همانند عمره دانشجويي دانست چون عمره برنامه ايست كه خداوند خود براي انسان ها طراحي كرده است تا چند روزي در مهماني او و دانشجويان،نمايندگان فرهيخته و سفيران جوان ايران اسلامي در پرتو دوست،دورادور خانه اش طواف خواهند كرد، خاطره اي ماندگار،شيرين وتكرار ناشدني،جماعتي هم سنخ وهم گروه كه زبان هم را مي فهمند و همه سراپا گوش در فضائي كه هنوز آواي بال جبرئيل درآن طنين دارد .

ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان :

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري به منظور برنامه ريزي صحيح وبه موقع وبه منظور نظارت مستقيم بر عمره،ستادي را بنام ستاد عمره تشكيل كه عمده برنامه ريزي ها و پيگيري دراين ستاد انجام مي شود،البته به منظورهماهنگي بيشترنمايندگان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي ودانشگاه آزاد اسلامي نيزدر ستاد بعنوان عضو شوراي سياستگذاري فعال مي باشند .

عمده فعاليت هاي ستاد :

الف) فرهنگي وآموزشي :

به منظور ارتقاء سطح علمي و معنوي دانشجويان عزيز براي سه مقطع برنامه ريزي بعمل آمده :

-          - قبل از سفر

برگزاري همايش هاي استاني يك روزه با حضور دانشجويان معتمر،بطوريكه در هر مرحله از اعزام حدود40 همايش استاني برگزار مي گردد .

برگزاري سه جلسه آموزشي در قالب كاروان

تهيه وارسال محصولات فرهنگي به آدرس دانشجويان شامل:5عدد كتاب، 3نسخه CD لبيك و دو مجله زمزم و 21جزوه متنوع پيرامون شبهات

اهداء قرآن، كتاب ادعيه، سجاده و... درايستگاه پروازي

برگزاري مسابقات بزرگ كتابخواني از مجموعه محصولات فرهنگي ارسالي

حضور يك پزشك متخصص ويژه خواهران دراولين جلسه كاروان وتوضيحات كامل نسبت به مسائل خواهران

- بعد از سفر

 به منظور حفظ حالات و تداوم ارتباط با دانشجويان براي بعد از سفر آنان چند برنامه طراحي شده است:

الف) اختصاص بودجه اي جهت تشكيل جلسات كاروان ها پس از سفر

ب)  ارسال حداقل سه شماره از ماهنامه زمزم براي دانشجوبان

ج) اهداء برخي از كتب وCDهاي مورد نياز به دانشجويان همانند رساله دانشجويي وCD پرسمان

د) برگزاري همايش هاي استاني پس ازسفر

ه) برگزاري جشنواره تولدي نو با همكاري وزارت علوم وبهداشت ودانشگاه آزاد اسلامي

ز) راه اندازي باشگاه زمزم

 ب) اجرائي :

- پيگيري جهت مشخص شدن سهميه ها

- توزيع سهميه به دانشگاههاي مختلف

- برنامه ريزي جهت برگزاري قرعه كشي

- برنامه ريزي وتبليغات جهت ثبت نام ازدانشجويان ازطريق سايت www.labbayk.com

- انتخاب روحانيون مناسب ومديران كاروان ومعرفي آنان به بعثه و سازمان

- هماهنگي با سازمان جهت كاروان بندي و تنظيم زمان اعزام

- هماهنگي با اداره گذرنامه جهت اخذ مجوز خروج از كشور

- فعال سازي وتوجيه مسئولين محترم شوراي هماهنگي در30استان كشور

- كاروان بندي با توجه به درخواست زمان اعزام از طرف دانشجو

-مشخص شدن ايستگاه پروازي دانشجويان

- اخذ مدارك و چك كردن آنها

- تحويل مدارك كاروان به مدير

- مطلع نمودن زمان پرواز دانشجويان از طريق سايت و پيامك

 ضمناً :

- به منظور ارزيابي عملكردها (اعم از فرهنگي يا اجرايي) دو نظرسنجي عملي در مكه ومدينه صورت گرفته كه نتايج آنها به صورت كتابي آماده شده

- به منظور مشاركت دانشجويان درفعاليت ها، درمكه ومدينه يكي از دانشجويان به عنوان رابط مدير كاروان و نماينده ستاد معرفي واين نماينده با ده سرگروه دانشجويي ارتباط برقرار نموده بطوريكه اكثر فعاليت ها ازطريق نماينده سرگروها با مشاركت دانشجويان صورت مي گيرد.

- به منظور استفاده از نظرمديران محترم وروحانيون كاروان ها جلسات متعددي برگزار ونقاط قوت و ضعف عمره بررسي مي شود .

- حضور معينه هاي آشنا به فضاهاي دانشجويي در زمان عمره دختران از نقاط قوت عمره محسوب مي شود .

- هر ساله تعداد زيادي از دانشجويان اهل سنت به همراه برادران اهل تشيع خود به سرزمين وحي اعزام  مي شوند .

- درنظر سنجي انجام شده ازدانشجويان بيش از 80 درصد آنان تحول را نتيجه اين سفر معنوي مي دانند .

- گرفتن تحقيقات زيادي براي دانشجويان از بعثه،سازمان حج وزيارت، هواپيمايي و....

- با همكاري سازمان حج وزيارت بانك عامل (ملت) در سال جاري تسهيلاتي رااز قبيل: اعطاي وام ، هديه دادن قرآن باترجمه ،هديه چادر ،ساك ،ادعيه و....دراختيار دانشجويان قرار داده .  

آدرس: تهران،میدان انقلاب،خیابان کارگر شمالی،نرسیده به نصرت،بن بست امین،پلاک 4

صندوق پستي 14115653687

تلفن: 53-66950747 فکس: 66950746

ارسال نظر