ادب تشرف به محضر ائمه علیهم السلام4

1396/09/07

آداب موقع زیارت 1.حضور قلب از آداب معنوی زیارت، حضور قلب است. توجه قلبی دائم یا احساس حضور دائمی، در محضر یاری که بر قلب ما بیشتر از ظاهرمان آگاه است و بر آن توجه دارد می تواند همچون اِکسیری که مس را طلا می کند، زیارت معمولی ما را به عروج ملکوتی و تعالی نورانی و عرفانی مبدل سازد و به جای پر کردن جامی تنگ، دریایی وسیع از معرفت و ...

ادامه مطلب ...

ادب تشرف به محضر ائمه علیهم السلام3

1396/09/04

آداب موقع زیارت 1.حضور قلب از آداب معنوی موقع زیارت، حضور قلب است. توجه قلبی دائم یا احساس حضور دائمی، در محضر یاری که بر قلب ما بیشتر از ظاهرمان آگاه است و بر آن توجه دارد می تواند همچون اِکسیری که مس را طلا می کند، زیارت معمولی ما را به عروج ملکوتی و تعالی نورانی و عرفانی مبدل سازد و به جای پر کردن جامی تنگ، دریایی وسیع از ...

ادامه مطلب ...

ادب تشرف به محضر ائمه علیهم السلام2

1396/09/02

آداب قبل از زیارت 1- تشنگی ایجاد تشنگی روحیِ، از مهمترین ارکان استفاده بیشتر از نعمت ها می باشد. هر چه تشنگی و احساس نیاز، بیشتر و عمیق تر باشد میزان استفاده و لذت به همان اندازه بالاتر خواهد بود.«شاید به یاد داشته باشید آن وقت هایی که گرسنگی به اوج خود می رسد و به قول عرفا، حقیقت گرسنگی و حالت گرسنگیِ صادق دست می دهد، انسان ...

ادامه مطلب ...

ادب تشرف به محضر ائمه علیهم السلام1

1396/09/01

اشاره بسیار زیارت می کنیم، کمتر بهره می بریم، چرا؟ چرا زائر بسیار زیاد است، عارف به مقام اهل بیت در عقیده و عمل کم است؟ چرا معرفت در قلب و عقیده ما رسوخ نکرده است؟ و چرا امثال سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، رُشید، میثم، حارث همدانی، ابو بصیر، جابر بن حیان، شیخ مفید و علامه بحرالعلوم در زمان ما بسیار کم هستند؟ آنان نیز زائر بودند. ...

ادامه مطلب ...